Reittiopas

Linjan voimassaolo pysäkkiaikataulussa

Kun pysäkkiaikataluissa ilmoitetaan voimassaolo-aika xx.xx.xxxx saakka, niin eikö aikataulussa voisi mainita (alussa, sivussa tai lopussa) ne bussit joiden aikatauluissa on tapahtunut muu-toksia ja mainita päivämäärät jolloin muutokset ovat tapahtuneet(kalenterivuoden aikana tapah-tuneet muutokset riittäisivät),ettei aina tarvit-sisi tulostaa uusia aikatauluja varmuuden vuoksi. Tämä siitä syystä, että on tosi hankalaa ...more »

Submitted by